Dostava

Upisom oglasa možete naznačiti da je dostava omogućena u vašoj ponudi. Danjom komunikacijom vi se dogovarate da li vršite samostalno dostavu, koristire dostavne služb ili neki treći način.
Nekakva okvirna cijena za slanje paketa unitar Hrvatske je 20-30 kuna za paket od 5-10 kilograma  a za zemlje Europe 1. zone gdje boravi najveći broj naših sunarodnjaka(Njemačka-Austrija) to bilo oko 100-150 kuna.
Navodimo neke od dostavnih službi na teritoriju Hrvatske: